Inwestowanie

Marża zysku netto: definicja i sposób obliczania

Istnieje wiele sposobów mierzenia rentowności firmy. Jednym z kluczowych wskaźników jest marża zysku netto, która określa ilościowo, jaki przychód firma utrzymuje po opłaceniu wszystkich swoich wydatków.

czy możesz sporządzić własną wolę?

Przyjrzymy się bliżej tej mierze rentowności, badając:

  1. Co to jest marża zysku netto?
  2. Jak obliczyć marżę zysku netto.
  3. Jak wykorzystać marżę zysku netto do oceny firmy.
  4. Jakie są ograniczenia marży zysku netto?
Osoba korzystająca z kalkulatora z wykresami finansowymi na biurku.

Źródło obrazu: Getty Images.

Co to jest marża zysku netto?

Marża zysku netto, znana również jako marża dochodu netto lub marża netto, to stosunek zysku osiąganego przez firmę lub jednostkę biznesową do całkowitej kwoty przychodów (sprzedaży netto) generowanej przez firmę lub jednostkę biznesową. Marża zysku netto jest wyrażona w procentach. Zysk netto to to, co pozostaje po rozliczeniu wszystkich wydatków, w tym kosztów operacyjnych, odsetek i podatków. Krótko mówiąc, marża netto to procent przychodu firmy, który zachowuje jako zysk.

Obliczanie marży zysku netto firmy pomaga inwestorom ocenić względną kwotę zysku, jaki firma generuje ze swoich przychodów. Kluczowy wskaźnik ogólnej kondycji finansowej, marża netto jest również doskonałym wskaźnikiem do wykorzystania do porównania firmy z jej konkurentami. Miernik ten może sygnalizować, czy firma wykonuje stosunkowo lepszą, czy gorszą pracę w zakresie kontrolowania swoich wydatków.Jak obliczyć marżę zysku netto

Obliczenie marży zysku netto firmy dla dowolnego okresu sprawozdawczego jest stosunkowo proste. Marża zysku netto równa się dochodowi netto firmy – albo wymienionej jako takie w jego sprawozdanie finansowe lub można obliczyć jako przychód pomniejszony o koszt sprzedanych towarów , koszty operacyjne i inne, odsetki i podatki – podzielone przez przychody. Wynik ten jest mnożony przez 100, aby przeliczyć wskaźnik marży netto na procent.

powrót na studia w 40

Oto wzór na marżę zysku netto:

Formuła marży zysku nettoZałóżmy, że firma generuje 1 miliard dolarów przychodu i 225 milionów dolarów dochodu netto w okresie sprawozdawczym. Marża netto firmy równa się jej dochodowi netto (225 mln USD) podzielonemu przez przychody (1 mld USD). Pomnożenie tego wyniku przez 100 daje wartość 22,5% marży zysku netto firmy.

Warto zauważyć, że marża netto może być dodatnia lub ujemna. Ujemna marża zysku netto oznacza, że ​​firma lub jednostka biznesowa była nierentowna w okresie sprawozdawczym.

Jak wykorzystać marżę zysku netto do oceny firmy?

Marża netto może pomóc inwestorom porównać wyniki firmy w okresach sprawozdawczych i wśród jej konkurentów. Jeśli firma podejmuje strategiczną inicjatywę, aby zwiększyć swoją rentowność, inwestorzy mogą obliczyć marżę zysku netto, aby ocenić, czy ta inicjatywa przynosi wyniki. Jeśli marża netto firmy spada, inwestorzy mogą wykorzystać te informacje do rozpoznania pogarszającej się kondycji finansowej.

Firma o wyższej marży zysku netto niż jej rówieśnicy efektywniej przekształca przychody w zysk. Jeśli marża netto firmy jest niższa niż jej konkurentów z branży, może to oznaczać, że jest ona słabsza finansowo lub mniej wydajna niż jej konkurenci.

akcje, które co miesiąc wypłacają dywidendę 2018

Jakie są ograniczenia marży zysku netto?

Chociaż marża zysku netto jest użytecznym wskaźnikiem, ma pewne ograniczenia. Na przykład nie jest to dobry wskaźnik do porównywania firm z różnych sektorów. Dzieje się tak, ponieważ w niektórych branżach niskie jednocyfrowe marże zysku netto są uważane za całkiem dobre, podczas gdy w innych sektorach dwucyfrowe marże zysku netto są normą.

dlaczego procent składany jest lepszy niż procent prosty?

Innym ograniczeniem miernika marży netto jest to, że może się znacznie różnić w poszczególnych okresach raportowania ze względu na potencjalnie nadmierne skutki jednorazowych zdarzeń. Sprzedaż aktywów może tymczasowo zwiększyć dochody, zawyżając marżę netto. Podobnie jednorazowe wydatki mogą mieć duży wpływ na rentowność firmy w okresie sprawozdawczym. Z tego powodu ważne jest, aby zrozumieć czynniki, które wpływają na zysk netto w danym okresie, aby określić, czy obliczanie marży netto jest odpowiednie do oceny firmy.

Marża zysku netto to tylko jeden z wielu wskaźników, które inwestorzy mogą wykorzystać do analizy firmy, i z pewnością nie jest to jedyny wskaźnik, który określa wartość inwestycji w akcje.

Marża zysku netto jest ważnym miernikiem rentowności

Inwestorzy mogą obliczyć marżę zysku netto, aby zrozumieć, jak dobrze firma przekształca dochód w dochód netto. Ponadto, pomimo swoich ograniczeń, marża zysku netto jest dobrym miernikiem porównawczym do pomiaru, czy inicjatywa strategiczna poprawia rentowność, czy też firma jest lepsza w generowaniu dochodu netto niż jej konkurenci.^